More weight loss tickers at PhentermineForums.com!

Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü

Ahmet AYDIN ———-Müdür———-

DERNEKPAZARI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ AMAÇ ve GÖREVLERİ

Merkezimizin amaç ve görevleri kapsamında, yörenin ihtiyaçlarına göre, Mesleki, Teknik, Sosyal ve Kültürel kurslar açarak hizmet vermektedir. Bu kursların yanında, ilköğretim ve lise eğitimini tamamlayamamış kişiler, Merkezimize kayıtlarını yaptırarak, Açık İlköğretim ve Açık Lise sistemiyle uzaktan eğitimle sadece sınavlara girerek bu öğrenimlerini tamamlayabilmektedir.
Merkezimizde açılan kurslara katılarak başarıyla tamamlayan kursiyerlerin alacakları belgeler uluslararası geçerliliğe sahiptir. Avrupa Birliğine uyum sürecinde herhangi bir işte çalışabilmek için o alanda eğitim görmüş olma şartı aranmaktadır. Belirli sayıda saat kurs alan kursiyerler, alacakları sertifikayı, Mesleki Eğitim Merkezlerine müracaat ederek ustalık, kalfalık belgesine dönüştürebilmektedir.

Merkezimize bağlı bir kurs açılabilmesi için en az 12 kursiyerin yazılı başvuru yapması gerekmektedir. Okuma-Yazma kursları gelen talepler doğrultusunda açılmakta olup; ayrıca okuma yazma bilip de Okur Yazar belgesi olmayanlara da Seviye Tespit Sınavları yapılarak, sınavlarda başarılı olanlara I.ve II. Kademe Okur Yazarlık belgesi verilmektedir.
Halk Eğitimi Merkezlerinde açılabilecek kurs çeşidi çok fazladır. Dernekpazarı’nda halkın ihtiyaç duyacağı, nakış, giyim, yabancı dil, bilgisayar, SBS, LYS, spor kurslarının yanında; El Sanatları, tarım, hayvancılık alanında, gençlerimizin bilgi ve becerilerini arttırıcı istihdama yönelik mesleki ve teknik kurslar açılabilmektedir.
Bunların yanında ayrıca toplumun kalkınması ve halk eğitimi konusunda sorumluluk almış resmi görevlilerle gönüllü elemanların ve önderlerin halk eğitimi konularında yetiştirilmeleri için kurslar açmak, konferanslar, çeşitli yarışmalar ve spor faaliyetleri, geziler, folklor gösterileri, halkın güzel sanatlara karşı ilgisini teşvik edici çalışmalar yapmak ve güzel sanatlarda yetenekli görülenlerin geliştirilmelerine çeşitli yollarla yardım etmek, sergiler düzenlemek, mevcut sergi ve galerilerden halkın geniş ölçüde yararlanmasını sağlamak Halk Eğitimi Merkezimizin amaç ve görevlerindendir.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir