More weight loss tickers at PhentermineForums.com!

Hizmet Standartları Tablosu

 

T.C.
DERNEKPAZARI KAYMAKAMLIĞI
İLÇE YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

 

S.NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

HİZMETİN

TAMAMLANMA

SÜRESİ
(EN GEÇ)

01

Yurt Dışında Yaşayan Vatandaşlarımızın Türkiye deki 1. Derecedeki akrabaları için düzenlenen Bakım Beyannamelerinin Tasdik Edilmesi

Nüfus Kayıt Örneği ve Adres Beyanı Belgesi ile Muhtarlıktan bakım beyannamesinin imza ve mühürlenmesi.

3 dakika

02

Yurt Dışında Kullanılacak Resmi Belgelere Tasdik Şerhi Verilmesi

Müracaat sahibi tarafından sunulacak belgeler

3 dakika

03

Taşınmaz Mal Zilyetliğine Yapılan Tecavüzlerin Önlenmesi Hakkında Kanun ile ilgili yapılan müracaatların sonuçlandırılması

Form dilekçe Müdürlüğümüzce veriliyor Taşınmaz mala ait tapu, senet gibi belgeler

15 gün

04

Muhtaçlık Belgesi Düzenlenmesi (5434 Sayılı Kanun)

Form dilekçe Müdürlüğümüzce veriliyor Kurum ve Kuruluşlara ait ilgili bölümler doldurularak tasdik ediliyor.

7 gün

05

Resmi Muhtarlık Mühürlerinin Yenilemesi

Dilekçe
Mühür Bedelinin Yatırıldığına Dair Banka Dekontu
Eski Mühür Beratı

30 Gün

06

Muhtar ve Belediye Başkanları Görev Belgesi

Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

3 Dakika

07

Tüketicinin Korunması

Dilekçe

Fatura veya Satış Fişi

Garanti Belgesi veya Sözleşme

30 Gün

08

 

Kamu Görevlisi Hasta Sevk Kağıdı

Dilekçe

İzin Kağıdı

10 Dakika

09

İhbar ve Şikayet Dilekçeleri

Dilekçe (Dilekçede müracaat edenin adı, soyadı, imzası ve adresi yazılacak)

15 Gün

10

Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri

Dilekçe

15 Gün

11

4483 Sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlileri Şikayetleri

Şikayet Dilekçe (Dilekçede müracaat edenin adı, soyadı, imzası ve adresi yazılacak)

30+15 gün

12

Disiplin Cezasına İtiraz İşlemleri

İtiraz Dilekçesi

Disiplin Cezası Kararı

Disiplin Cezası Karar Tebellüğ Belgesi

30 gün

13

Muhtar İzin Müracaatları

İzin Dilekçesi (İmzalı, Mühürlü)

15 Dakika

14

4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı

Başvuru Formu

15 gün

15

Resmi İlanlar

Talep Yazısı

İlan Metni

15 Dakika

16

İnsan Hakları

 

Başvuru Formu

15 gün

17

BİMER

Başvuru Dilekçesi

15 gün

18

Dernek Kurulumu

7 Kurucu Üyenin Kimlik FotokopileriKuruluş Bildirime
Tüzük
Tapu ve Yapı Kullanma İzin Belgesi Tebligat Almaya Yetkili Kişilere ait Bilgiler
Kira Kontratı

20 Dakika

 

19

Dernek Yetki Belgesi

Yönetim Kurulu Karar Fotokopisi

Yetki Belgesi Örneği Fotoğraflı

5 Dakika

20

Dernek Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Tutanağı

Genel Kurul Sonuç Bildirimi

10 Dakika

21

Dernek Yerleşim Yeri Değişiklik Bildirimi

Yönetim Kurulu Karar Fotokopisi

Kira Kontratı

Tapu Fotokopisi

Yerleşim Yeri Değişiklik Bildirim Formu

10 Dakika

22

Dernek Taşınmaz Mal Bildirimi

Yönetim Kurulu Karar Fotokopisi

Tapu Fotokopisi

Taşınmaz Mal Bildirim Formu

5 Dakika

23

Dernek Organlarında Değişiklik Bildirimi

Yönetim Kurulu Karar Fotokopisi

Organlarda Değişiklik Bildirim Formu

10 Dakika

24

Lokal Başvurusu

Yönetim Kurulu Karar Fotokopisi
Lokal İç Yönergesi
Tapu Fotokopisi
Kira Sözleşmesi
Mesken Sahiplerinin MuvafakatnameYapı Kullanma İzin Belgesi
Lokal Müdürü Kimlik Bilgileri ve Yetkileri

10 Dakika

25

Alındı Belgesi

Yönetim Kurulu Karar Fotokopisi

Teslim Tutanağı

Alındı Belgesi Örneği

1 gün

26

Yeşil kart Müracaatı

Başvuru Formu (Muhtarlıkça imzalı ve mühürlü)

Nüfus Cüzdan Fotokopileri

Başvuru Sahiplerinin Fotoğrafları

7 gün

27

Yeşil kart Vize Müracaatı

Başvuru Formu (Muhtarlıkça imzalı ve mühürlü)

2 gün

28

Muhtaç Erbaş ve Er Ailelerinin Ücretsiz Tedavisinin Sağlanması Muhtaçlık Kararı (4341 S.K.)

Başvuru Formu

Asker Olduğuna Dair Askerlik Şubesi Onayı

Başvuru Sahipleri Kimlik Fotokopileri

7 gün

29

65 Yaş ve Özürlü Maaşı (Muhtaçlık Kararı) 2022 Sayılı Kanun 18 yaşından küçükler için:
Form, Sağlık Kurulu Raporu (%40 ve üzeri), Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (Anne, Baba ve Özürlü için),
18 yaşından büyükler için:
Form, Sağlık Kurulu Raporu (%40 ve üzeri), Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
65 yaşını dolduranlar için:
Form, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, Çalışan yada emekli çocuklarının maaş bordroları.

7 gün

30

İnternet Toplu Kullanım Sağlayıcıları İzin Belgesi Kafe Müracaat Formu
İşyeri Açma Ruhsat Fotokopisi
Telekom İnternet Bağlantı Bilgisi
Ticaret Odası Sicil Belgesi
Filtre Lisans Belgesi

15 Gün

31

Köy Sınırları ile İlgili İşlemler Başvuru Dilekçesi

Köylerde İhtiyar Heyeti Kararı ve Krokisi

15 Gün

32

Birleşik Köy Bütçeleri Bütçe

1 Hafta

BAŞVURU ESNASINDA YUKARIDA BELİRTİLEN BELGELERİN DIŞINDA BELGE İSTENMESİ, EKSİKSİZ BELGE İLE BAŞVURU YAPILMASINA RAĞMEN HİZMETİN BELİRTİLEN SÜREDE TAMAMLANMAMASI VEYA YUKARIDAKİ TABLODA BAZI HİZMETLERİN BULUNMADIĞININ TESPİTİ DURUMUNDA İLK MÜRACAAT YERİNE YADA İKİNCİ MÜRACAAT YERİNE BAŞVURUNUZ.

İlk Müracaat Yeri :

İsim Numan Sabit AKYÜZ
Unvan İlçe Yazı İşleri Müdürü
Adres Dernekpazarı Kaymakamlığı
Tel 0462 681 2113
Faks 0462 681 2438
İsim Turgay GÜLENÇ
Unvan Kaymakam
Adres Dernekpazarı Kaymakamlığı
Tel 0482 681 2433
Faks 0462 681 2438

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir